riksdag_1140x280

Deliberately Communications är ett konsultföretag inom Public Affairs och PR. Deliberately erbjuder tjänster inom främst företagskommunikation, samhällskommunikation, opinionsbildning och lobbying. Vi hjälper organisationer att utveckla sina relationer med många intressenter, exempelvis kunder, medarbetare, ägare och politiska beslutsfattare.

Deliberately erbjuder både strategisk rådgivning och operativa insatser. Vi är mycket flexibla när det gäller hur ett uppdrag genomförs. Ibland behövs undersökningar och strategisk analys, medan det i andra fall krävs snabba insatser med minimal planering. Ibland är ett längre samarbete det bästa, men behovet kan också vara enstaka insatser i en speciell situation. Situationen kan vara sådan att det klokaste är att man avstår från insatser, eller så krävs en massiv mängd åtgärder. Oavsett vilket, kan Deliberately leverera det som är varje organisations unika behov i varje situation. Vi lovar stort engagemang, hög kvalitet och tydligt kundvärde i varje uppdrag.

Företaget består i dag av två seniora konsulter och partners med stor erfarenhet av både lobbying, politik och företagskommunikation. Läs mer