Deliberately har tillsammans med konsultföretaget LoveOne skrivit en rapport om mediepolitiska utmaningar.

Regeringen har lovat att utreda nya sätt att finansiera Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. I dag omfattas inte datorer, surfplattor och mobiler med internetuppkoppling av kravet att betala radio- och tv-avgift.

Men om regeringen ändrar systemet för finansiering måste detta anmälas till EU-kommissionen så att kommissionen kan bedöma om finansieringen är förenlig med EU:s regler om statsstöd. Troligen uppfyller styrningen av bolagen inte EU:s regler.

Rapporten innehåller även analyser av pressens situation och tänkbara nya former av presstöd samt villkoren för analog kommersiell radio.

Ladda ned rapporten: Mediepolitiska utmaningar maj 2016